XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI NHÂM TUẤT

Tuổi: NHÂM TUẤT 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 
Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất.
1.  Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
2.  Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
3.  Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Canh Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
4.  Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Bính Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)


5.   Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Đinh Sửu 
 Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
6.  Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Mậu Ngọ 
 Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi
ở đời với nhau phạm   (Tuyệt Mạng)


Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  18, 24, 30, 3,6 42, 48, 54 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu
đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm  tháng 6,  tháng 12  trong đời  sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng  Tỵ mới nhằm
căn duyên.


XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Canh Thân  sanh  tháng  6, 12,  2, 9, 1  và  tháng 4 như  sanh  nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 6, 12, 1 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi: NHÂM TUẤT 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 
Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý, vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rồi làm ăn mới đặng, hào
tài  bình thường, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài
cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống
với nhau khá kiên cố  làm ăn mới đặng tốt.
Kết  luận: Cảnh vợ  chồng này ở với nhau  không  đặng tốt, về hào  tài   rất  luân
chuyển.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo, đặng nhiều người mến  thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào  tài
ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống kiên cố  làm
ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có  danh giá, hoặc có chút ít quyền chức, hào tài  đủ
dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.


Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống kiên cố  làm
ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt, hào tài  đủ no,
hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý
tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố  ngày hậu
đặng ấm no.
Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý,  khá với  nghèo lẫn lộn,  qua hạn vợ  chồng  đặng  nên,  hào  tài    trung
bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ  can đảm,  tánh cộc,  chân hay  đi nhiều,  tay  làm  có  tài cũng hay
hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại,
nên thương lẫn việc làm ăn chung lo cũng đặng tốt.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về  tánh ý và  tiền  tài không
đặng tốt, chỉ nhờ phước đức.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo, cầu lo thông suốt, đặng nhiều người mến thương, hào tài  tương
vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh hi ền, thông minh, vui vẻ và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân
có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.


 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài  ấm
no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý
tình vợ chồng có phần  hòa hạp, chung sống với nhau sẽ đặng lập nên.
Kết  luận: Cảnh vợ  chồng này  ở với nhau  đặng  trung  bình,  nên  kiên nhẫn với
nhau đặng cảnh ấm no.


ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay
làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng.


 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý
tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao  thiệp  tình bạn,  lòng hay  lo  tính,  trong
mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn tốt.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi,
miệng  hay rầy  nói, ở với  nhau vợ  chồng  hòa  thuận,  việc  làm  ăn  đặng  bình  thường.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu
bệnh, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi  KỶ MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con
trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay
có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung ở khá kiên cố  mới ấm no.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi  CANH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ,
ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.
Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi  CANH THÂN 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính hay ăn nói việc chi cũng dễ, hoặc có chút ít chức phận
thêm tốt, hào tài  trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ, bản thân có tiểu tật bệnh, ở với
nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn cũng đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi  KỶ MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo,  lo  tính có người giúp đở, sự sống bình  thường, hào  tài  đủ dùng,
hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đ ủ.


Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý
tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên kiên cố  th êm tốt.


ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi  KỶ MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn
tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng lập nên.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi  BÍNH THÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có
tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới đặng.


Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi  ẤT MẸO 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay hòa thuận với đời , hay yêu chuộng ng ười, bản thân hay co
tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ có phần  hòa hạp, ở với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi  GIÁP DẦN 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông
minh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà.