Hiển thị các bài đăng có nhãn tuổi đinh mẹo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tuổi đinh mẹo. Hiển thị tất cả bài đăng

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI ĐINH MẸO


Tuổi: ĐINH MẸO 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. 
1.  Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt M ạng) 
2.  Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)