Hiển thị các bài đăng có nhãn tuổi ất hợi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tuổi ất hợi. Hiển thị tất cả bài đăng

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI ẤT HỢI


Tuổi: ẤT HỢI 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. 
1.  Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)