Hiển thị các bài đăng có nhãn tuoi qui mui. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tuoi qui mui. Hiển thị tất cả bài đăng

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐINH: TUỔI QUÍ MÙI


Tuổi: QUÍ MÙI 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. 
1.  Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn 
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuy ệt M ạng) 
2.  Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng)